Yerli üzüm sortları və şərabçılıq məhsulları portalı

  • "İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir."

    Heydər ƏLİYEV

  • “Biz dünya bazarlarına öz şərabımızla çıxmalıyıq."

    İlham ƏLİYEV

Haqqımızda

Azərbaycanda üzümçülüyün və şərabçılığın inkişaf tarixi

Azərbaycan üzüm bitkisinin ən qədim yaranma və formalaşma mərkəzlərin­dən biri olub, qədim üzümçülük və şərabç...

Ətraflı
Üzümçülük və şərabçılığın inkişafında ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu

Üzümçülüyün respublika iqtisadiyyatı üçün çox böyük əhəmiyyətə malik olduğunu yüksək qiymətləndirən ulu öndəri...

Ətraflı
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutu

Üzümçülüyün respublika iqtisadiyyatı üçün çox böyük əhəmiyyətə malik olduğunu yüksək qiymətləndirən ulu öndəri...

Ətraflı
ÜŞETİ-da tədbir keçirilib

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Almaniyada nəşr olunmuş “Azərbaycan şərabçılıq məhsullarının texnologiyası” adlı kitab...

Ətraflı

Üzümçülük

Şərabçılıq

Yerli üzümçülük bölgələri və şərabçılıq müəssisələri